LionCut

   LionCut

HjemHome
KollektionerCollections
HestehovederHorse Heads
Heste I FlokHerd of Horses
Horses & HeartsHorses & Hearts
Fri TravExtended Trot
PiafPiaf
PassagePassage
PirouettePirouette
De Små HesteThe Small Horses
De Tre HesteThe Three Horses
HestetænderHorse Teeth
HestehårHorse Hair
RavAmber
SmykkerJewellery
HalskæderNecklaces
VedhængPendants
ØreringeEar Rings
ArmbåndBracelets
BrocherBrooches
RingeRings
GalleriGallery
BestillingOrdering
Om LionCutAbout LionCut
KontaktContact
CookiesCookies

Cookie- og Privatlivspolitik

Cookies and Privacy

GDPR betyder "Generel Data Protection Regulation" eller på dansk "Databeskyttelsesforordningen" (teksten er her på Retsinformation.dk) og er på initiativ fra EU og vedrører alle medlemslandene.

Det vi specielt er interesseret i vedrører webtrafik og findes beskrevet i en bekendtgørelse i Danmark der kaldes for Cookiebekendtgørelsen (teksten er her på Retsinformation.dk).

Den går i al sin enkelhed ud på, at intet fra os kan lagres på din computer/tablet/smartphone uden dit samtykke.

Det der blandt andet kan lagres er cookies. Det er små tekstfiler som har til formål at genkende webstedet, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. De gemmes normalt automatisk af din browser når du bruger websteder. En cookie kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. en computervirus eller indeholde data om din computer. Du kan altid afvise cookies ved hjælp af dine browserindstillinger eller kan til enhver tid slette en cookie efter et besøg. Hvordan du specifikt gør det afhænger af hvilken browser du benytter. Vejledninger til dette findes på nettet eller i din browsers hjælpefunktion. Hvis du bruger flere forskellige browsere på din computer, skal du huske at slette cookies i dem alle.

Cookies er ofte nødvendige for korrekt visning og funktion af en webside såsom sidenavigering og skal betragtes som en service til dig som bruger. De hjælper evt. med at indlæse en tidligere besøgt webside hurtigere og sørger for at vi kan optimere webstedet til størst mulig glæde for brugerne.

Du kan selv styre hvordan websteder bruger cookies ved at konfigurere din browsers indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger (ofte kaldet "Anonymitet" i din browsers indstillinger). Du kan blandt andet fortælle din browser om ikke at gemme cookies, eller at undgå at webstedet kan spore dig når du besøger webstedet.
Det kan lyde lidt farligt, men betyder ganske enkelt at websteder ønsker at optimere din besøgstid, ved at sørge for, at du får den bedste oplevelse på deres websted. Og til det formål bruges cookies.

Hver gang du besøger LionCut.dk, vises en banner for neden på skærmen på den første side du besøger. Når du klikker på Accept, bliver der lagt en sessionsbaseret cookie på din computer.

Sessionscookie: PHPSESSID www.lioncut.dk

Den gør kun det at du rent faktisk kan benytte vores websted. Vi bruger PHP server-side programmeringssprog på vores sider i stedet for HTML. Det er udelukkende betinget af den overordnede funktionalitet af webstedet og intet andet.

Derudover er LionCut.dk tosproget og det betyder, at endnu en cookie bliver placeret i din browser.

Sprog cookie: rwml_preferred_language EN www.lioncut.dk

Den gør ikke andet end at huske, om du vælger engelsk som sprog på websiden. Hvis du vælger engelsk som sprog, vil ovennævnte cookie huske dit valg i 90 dage før du igen skal vælge engelsk. Vælger du at se hjemmesiden på dansk, vil cookien stadig gemmes i din browser, men dansk er standard sprog og du skal ikke foretage dig noget efter 90 dage. Vælger du at slette cookies før du besøger LionCut.dk igen, skal du igen vælge engelsk som sprog, hvis det er det du foretrækker.

Vi bruger også Google Analytics og den sætter denne cookie.

GA cookie: _ga: (vilkårligt nummer) www.lioncut.dk

Den bruges til at følge dit forløb på vores websted så vi kan se hvordan du bruger vores site. Alt sammen så vi kan forbedre os og gøre din oplevelse bedre.

Den sidste cookie er angående social sharing knapper.

Addthis cookie: _atuvc www.lioncut.dk

Cookies i forbindelse med brugen af sociale medier når du forlader vores websted er på eget ansvar og fuldstændigt frivilligt. Det har intet med funktionaliteten af vores websted at gøre.

Hvis du benytter dig af vores kontaktformular, bedes du indtaste navn og email-adresse (evt. telefonnummer). De oplysninger forsøger vi at beskytte så godt som muligt, ved at vi benytter https som er en protokol der øger sikkerheden på vores websted. Data overføres ikke krypteret til os og vi sender ikke krypteret. Misbrug af disse oplysninger via en tredjepart når de indtastes og sendes kan ikke holde LIONCUT ansvarlig. Når vi modtager disse oplysninger vil de kun blive brugt i forbindelse med køb af vores produkter. Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart under nogen omstændigheder.

Ønsker du at finde ud af hvilke cookies der gemme på din computer kan du besøge dette websted (Cookieserve.com) og indtaste navnet på det websted du ønsker at tjekke. Du får med det samme at vide hvilke cookies der bliver brugt. Det er dog ikke nødvendigvis alt der bliver vist, da eksempelvis php cookien ikke vises.
Du kan manuelt se efter cookies på en hvilken som helst webside. Det er mere avanceret og kræver lidt computerkendskab. Her er et link til det.

Du skal selvfølgelig være klar over, at hvis du blokerer for cookies, er det ikke sikkert, at webstedet fungerer som det skal. Hvis du ønsker at fravælge cookies fra Google Analytics, kan det gøres her.

Men måske du ikke ønsker at slette dine cookies. Cookies gør dit liv nemmere. Mange sletter cookies kun for at slette deres søgehistorik, eller hvilke sider de besøgt. Til det formål er der noget, der hedder private browsing eller inkognito browsing. Du opnår det du vil, alt imens cookies bevarer fordelene og gemmer dine besøg fra gang til gang i baggrunden. Ikke alting skal være besværligt.
Du finder nemt ud af hvordan du aktiverer private/inkognito browsing ved at søge på nettet eller hjælpefunktionen i din browser. Og det virker på både smartphones, tablets og computere.

Denne side er sidst opdateret 25. januar 2020
GDPR means "Generel Data Protection Regulation" and is on initiative from the EU and concerns all member states.

What we specifically are interested in, is web traffic concerning cookies and safe keeping of users data. In plain language it is required for website owners to tell users which cookies are being saved in users browser while visiting their site. And also for users to accept or deny the placement of cookies.

Cookies are very small text files that has different purposes. They make statistics, run adds, remember users login information, shopping carts etc. They are normally saved in your browser when you visit different websites until you maybe delete them. A cookie can not contain damaging code or viruses that can infect you computer. You can always deny cookies or delete them again after a visit on a website. How you specifically does that, can be found online or in your browsers help section. Remember to delete cookies in all browsers you use.

Cookies are often a necessity for correct functionality of a website to navigate pages and more, and is used as a service to you as a user. They can serve to recognise a site you have visited earlier for faster loading and maybe sort categories of items or look for payment options you have enabled (ie. Apple Pay). All in all cookies makes it nice an convient to use the site (hopefully).

Your have some control over the cookies that are put in your browsers memory. You can configure you browser in the overall settings (usually called Anonymity or Privacy). You can check the box that says 'block all cookies' to avoid anything being saved on your computer. You can also check other boxes like 'Avoid tracking between websites'.

It can sound dangerous, but it is just the websites that wish to optimise the time you spend on the site. They want to give you the very best experience possible. And for that purpose cookies are being used.

Every time you visit LionCut.dk, a banner shows at the bottom of the initial page you visit on the site. When you click accept, a session based cookie is saved to your computer.

Sessionscookie: PHPSESSID www.lioncut.dk

We use PHP as server side scripting language instead of HTML. So it is a standard cookie that all PHP pages use. It is a necessity for the functionality of the website.

Furthermore, LionCut.dk is bi-lingual and therefore another cookie is placed on your computer.

Language cookie: rwml_preferred_language EN www.lioncut.dk

This cookie remembers your chosen language for 90 days before you need to chose again. Well, since danish is default language, it is only if you select english that you would need to chose again after 90 days.

We also use Google Analytics and the cookie used for this is here.

GA cookie: _ga: (random number) www.lioncut.dk

It is used for tracking you while on our website, so we can see how you use the site and which pages you watch for how long etc. It will make us improve our site and help you getting a better experience.

The last cookie is concerning social sharing buttons.

Addthis cookie: _atuvc www.lioncut.dk

Cookies in connection with social media when leaving our website is strictly personal and voluntarily. They have nothing to do with the functionality of our website.

If you use our contact form, you are asked to put in you name an email address. That information are we trying to protect as good as possible by using the HTTPS protocol which is enhancing the safety of our site. Data is not being transferred encrypted and we don't send encrypted. Misuse of these informations via a third party while they are being sent, can not hold LionCut responsible. The we receive this information, they will only be used in connection with purchase of our products. We will under no circumstances give information to other third party companies for advertising etc.

If you wish to find out what cookies are being used for at any site, you can visit this website (Cookieserve.com). There you type in a web address and you will right away get the cookie information for that particular page. You may not necessarily get all information like the PHP cookie. That cookie doesn't show up before you actually visit the page.

You can manually look for cookies at any site as well. It is more advanced and require a bit of computer knowledge. Here is a link for more information.

Of course, you have to be aware that if you block all cookies, the websites may not function properly. If you wish to opt out of Google Analytics, you can do that here (LionCut is not running Google Analytics for the moment)

But maybe you don't want to delete cookies. Cookies makes life easier when online. Many people delete cookies to erase their search history and what pages they have visited.
For that purpose there is something called private browsing or inkognito browsing. You get what you want. Cookies keeps the advantages and you keep your tripping around the world wide web a secret. Not everything needs to be so difficult.
You can find out more about private/inkognito browsing online or in your browsers help section. And it works on all devices.


This page was last updated on 24. januar 2020

Collection of Dreams

Unikke håndlavede smykker i guld og sølv

Collection of Dreams

Unique handmade jewellery in gold and silver

© 2021
LionCut Studio

Håndlavet i Danmark

Cookies
MNP

© 2021
LionCut Studio

Handmade in Denmark

Cookies
MNP